Plasten Ltd. Şti. Düzce ISO 14001:2015 Danışmanlığı

Plasten Ltd. Şti. Düzce tesislerinin ÇYS 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarına başlandı.