ISO 9001:2015 KYS Kalite Yönetim Sistemi

Günümüzde, teknoloji ve bilgi alanında yaşanan kıyasıya rekabet içerisinde ayakta kalabilmek ancak, müşteri ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun ürün ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla sağlanabilmektedir.

ISO 9001 standardı, Verimlilik, karlılık ve Pazar payının arttırılmasını, kurum içi iletişimin geliştirilmesini, tasarım ve üretim aşamalarından başlayarak, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm seviyelerde, etkin bir yönetim sisteminin oluşturulmasını hedef almaktadır.

Cardea danışmanlık, tüm üretim ve hizmet sektörlerinde tecrübeli kadrosu ile, danışmanlık hizmetini şu aşamalarda yürütmektedir;

 • Durum değerlendirmesi ve proje planı oluşturma,
 • Stratejik planlama ve SWOT analizi yapılması
 • Risk bazlı süreç yönetimi ve ISO 9001 Temel
 • Bilgilendirme Eğitimi,
 • Süreçlerin ve Performans Hedeflerinin Oluşturulması,
 • Dokümantasyon Şartlarının Oluşturulması,
 • Tasarım Faaliyetlerin Geliştirilmesi,
 • Üretim ve Hizmet Faaliyetlerinin Kontrolü,
 • Planlanan Faaliyetleri Yürütülmek İçin Gerekli Eğitimler,
  • ISO 9001 İç Denetçi Eğitimi,
  • İç Denetleme ve YGG Toplantılarının Düzenlenmesi,
  • Yapılan Faaliyetlerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi.
Resimler