ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği standardı, yönetenlerin, yönetilenlerin ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açıkça belirtilerek, emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı, motivasyon ve katılımı arttırmayı, kanunlara uyumu sağlamayı hedef almıştır.

Standart her sektörün ihtiyaçlarına cevap vermektedir ve çalışanlar ve müşteriler için sağlık ve güvenlikle alakalı riskleri azaltmak, ortadan kaldırmak veya en aza indirmek üzere resmi bir prosedür uygulama isteği duyan her kuruluş tarafından benimsenebilir.

Cardea Danışmanlık, tecrübeli kadrosuyla, yasal yükümlülüklerinizin farkında olan ve kalite yönetim sistemlerinin kurulup geliştirilmesi ve birlikte entegre bir şekilde yönetilmesi konusunda hizmet vermektedir.

Resimler