• ANILAR VE 中RET軱ER
  • ANILAR VE 中RET軱ER
  • Fiyat : 180,00 TL

ANILAR VE 中RET軱ER

An齦ar ve Ö餽etiler kitab齧 E-Kitap olarak Google Play Kitaplar齨dan temin edebilirsiniz. https://play.google.com/books/publish/u/0/a/10585167908850072659#home

...Hep birlikte bir dünyada yasak da hepimizin birbirine benzemeyen ap ayr dünyalar齧齴 var. Hikayelerimiz farkl, davranlar齧齴 ve niyetlerimiz farkl, tepkilerimiz farkl. Bu fark齨dal齧齴齨 fark齨da olabildi餴mizde ve bu fark齨dal içselle⺶irdi餴mizde de yam齧齴齨 olumlu yönde geli㧐ce餴ni düünüyorum. Yaz齦an bir kitab齨, 㱮irin belki de dinledi餴miz türkü veya rk齨齨, nasihat veya güzel bir davran齨 bizi nas齦 etkileyece餴ni ve kimlere ne gibi olanaklar sunaca瘕n asla bilemeyiz.

Hayat yolculu饀mdaki an齦ar齧 tekrar yamak, objektif olarak kaleme almak hiç de kolay olmad. Ailem ba⺶a olmak üzere yam齧 da bana eik eden harika insanlar Allah’齨 bana bah㧐tti餴 birer lütuf olarak görüyor ve varl齥lar齨齴 için her daim dua ediyorum