• Çalışma Yaşamımıza Bir Damla Su
  • Çalışma Yaşamımıza Bir Damla Su"
  • Fiyat : 25,00 TL

Çalışma Yaşamımıza Bir Damla Su"

Ülkemizin diğer ülkelerle siyasi, ekonomik vb. alanlarda rekabet edebilmesinin önemli noktalarından birisi eğitim ve çalışma yaşamımızdaki başarısından geçmektedir. Bunun başarılabilmesi için birçok faktörün bir araya gelmesi gerekir. Başarıya ulaşabilmek, çalışma yaşamına yön veren devlet, işveren, sendika, çalışanların birlikte hareket etmesi ile sağlanacaktır.
Çalışanlarımız Almanya’daki işçiden 12 kat daha fazla ölümle niçin karşı karşıya kalıyor? Çalışan devir sayımız niye yüksek? Çalışanlarımız neden çok sık iş değiştirmek zorunda kalıyor? Bu olumsuzluklara karşın işverenlerimiz ve çalışanlarımızın iyi niyetlerinden kuşku duymak mümkün mü?
Günümüzde iş yaşamında kurallar sık sık değişiyor. Ama değişmeyen bir şey varsa o da “çalışanların” şirketler için hala en kıymetli varlıklar olması.
Danışmanlık ve denetçilik yaptığım şirketlerdeki yaşadığım deneyimler, Türkçe ve yabancı kaynaklardaki araştırmalar… Her biri kitabın tamamlayıcı birer parçası oldular. En önemli parçalar ise çalışanlarımızla ve işverenlerle olan samimi birlikteliğim. Kendilerine verdiğim katkıdan daha fazlasını onlardan alarak kitabıma aktardım.
Kitapta çalışma yaşamındaki sorunlara sadece kendi penceremden bakmadan, sürecin her parçasında mücadele eden, ter akıtan yönetici, çalışan, sendikacı, öğrenci ve öğretmenlerin zayıf ve güçlü yönlerimizle ilgili düşüncelerini sizlerle buluşturuyorum.
Farklı görüşlerin, tarafların birbirini anlayabildiği, iş kazalarından uzak, sağlıklı, huzurlu çalışma ortamına katkı sağlamak için çalışma yaşamımıza “Bir Damla Su” olabilmek dileğimle…